Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 456 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Valmistelija

  • Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 134 Tietohallintojohtajan palkan määrittäminen, 03.10.2023

Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 16 Porin Päivän vastaanotto 2023, 27.09.2023

Palvelussuhdepäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 141 Vuosisidonnaisen lisän maksaminen, 26.09.2023
§ 142 Työkokemuslisän maksaminen, 26.09.2023
§ 143 Vuosisidonnaisen lisän maksaminen, 27.09.2023
§ 144 Työkokemuslisän maksaminen, 29.09.2023
§ 145 Työkokemuslisän maksaminen, 29.09.2023
§ 146 Työkokemuslisän maksaminen, 29.09.2023
§ 147 Työkokemuslisän maksaminen, 29.09.2023
§ 148 Työkokemuslisän maksaminen, 29.09.2023
§ 149 Työkokemuslisän maksaminen, 29.09.2023
§ 150 Työkokemuslisän maksaminen, 29.09.2023
§ 151 Työkokemuslisän maksaminen, 02.10.2023
§ 152 Työkokemuslisän maksaminen, 02.10.2023
§ 153 Työkokemuslisän maksaminen, 02.10.2023

Rahoitusjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 17 Katseluoikeuden myöntäminen Porin kaupungin OP Länsi-Suomessa oleviin tileihin sekä Porin kaupungin konsernitilien hallinnointipalveluun, 03.10.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.