Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 443 Vaalikelpoisuuden menettäminen

PRIDno-2023-3643

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Jukka-Pekka Tahkoniemi on 28.9.2023 ilmoittanut luopuvansa elinvoima- ja ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton takia 1.10.2023 alkaen.

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.

Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että

  • kaupunginvaltuusto toteaa Jukka-Pekka Tahkoniemen luottamustoimen päättyneeksi hänen menettäessään vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
  • kaupunginvaltuusto valitsee Jukka-Pekka Tahkoniemen tilalle uuden varajäsenen elinvoima- ja ympäristölautakuntaan.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.