Kaupunginhallitus, salassa pidettävät asiat, kokous 18.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Laura Pullinen ja Tapio Furuholm (varalla Tuomas Koivisto).

Pöytäkirja tarkastetaan 25.10.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Laura Pullinen ja Tapio Furuholm (varalla Tuomas Koivisto).

Pöytäkirja tarkastetaan 25.10.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.