Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 21.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Porin YH-Asunnot Oy tavoitteet 2023

PRIDno-2022-5293

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle tytäryhtiölle omistajan vuositason tavoitteet. Porin YH-Asunnot Oy esittelee kaupunginhallitukselle toimintasuunnitelmansa sekä tavoite-ehdotuksensa vuodelle 2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tavoitteet tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset jatkovalmistelulle. Tavoitteet liitetään osaksi kaupungin talousarvioehdotusta (2.lukemisessa) ja tavoitteiden vahvistaminen tapahtuu osana normaalia kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________________

Merkitään, että Porin YH-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Träskelin ja hallituksen puheenjohtaja Esa Wahlman olivat kokouksessa läsnä tämän asian esittelyn ajan kello 10.00 – 10.46.

Tiedoksi

Porin YH-Asunnot Oy, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.