Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 21.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Arto Nurmi ja Sinikka Alenius (varalla Bia Kaski).

Pöytäkirja tarkastetaan 28.10.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Nurmi ja Sinikka Alenius (varalla Bia Kaski).

Pöytäkirja tarkastetaan 28.10.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.