Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Tästä kokouksesta on annettu tieto kuntalain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti toimittamalla kokouskutsu kaupungin verkkosivuille. Lisäksi kutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisenä valtuutetuille säädetyn ajan kuluessa.

Ehdotus

Todetaan estyneet valtuutetut ja heidän tilalleen kutsutut varajäsenet, minkä jälkeen suoritetaan nimenhuuto.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

Tästä kokouksesta on annettu tieto kuntalain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti toimittamalla kokouskutsu kaupungin verkkosivuille 5.6.2024. Lisäksi kutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisenä valtuutetuille säädetyn ajan kuluessa.

Merkitään, että seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumasta tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen, minkä johdosta paikalle on kutsuttu seuraavat varajäsenet:

Estynyt valtuutettu:                                             Kutsuttu varajäsen:

Etta Peltola                                                             Antti Lehtonen

Jussi Ihamäki                                                         Helvi Walli

Timo Aro                                                                 Minna Haavisto

Tiina Puska                                                             Sami Viitasaari

Emmastiina Hesso                                                Jari Hakala

Erno Välimäki                                                        Kimmo Hohkala

Nelly Pitkänen                                                       Johanna Siitari

Mari Kaunistola (esteellinen § 56)                    Maria Rautanen.

Kokous todetaan näin ollen laillisesti koolle kutsutuksi ja valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi.

Merkitään, että valtuutettu Simo Korpela saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 16.03.

Merkitään, että valtuutettu Krista Kiuru saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 16.04.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.