Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Diana Bergroth-Lampinen ja Sanna Grönmark (varalla Emmastiina Hesso).

Pöytäkirja tarkastetaan 13.6.2024.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Diana Bergroth-Lampinen ja Sanna Grönmark (varalla Tapio Huhtanen).

Pöytäkirja tarkastetaan 13.6.2024.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.