Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Selvitys katualueilla tehtävien verkonrakennustöiden koordinoinnin parantamiseksi, valtuustoaloite, valtuutettu Arto Nurmi (lisäpykälä)

PRIDno-2024-2426

Perustelut

Valtuutettu Arto Nurmi jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”Valtuustoaloite: Selvitys katualueilla tehtävien verkonrakennustöiden koordinoinnin parantamiseksi

Tällä hetkellä eri toimijat rakentavat kiihtyvällä tahdilla valokuituverkkoja kaupungin alueella.  Vaikka valokuituverkkojen rakentaminen edistää tietoyhteiskunnan kehitystä ja on sinänsä kehittyvän alueen tunnusmerkki, on joillakin alueilla tapahtuva katujen toistuva työmaatoiminta tuonut esiin kysymyksen, millä tavoin kaupunki koordinoi ja kontrolloi alueillaan verkkojen rakentamiseen liittyviä töitä?

Ymmärrykseni mukaan kaupunki voisi velvoittaa, että verkonrakentajat tekevät yhteistyötä ja suorittavat rakennustyönsä samanaikaisesti jopa yhden urakoitsijan toimesta yhteiskaivuuna. 

Kaupungin tulee edellyttää töiden jälkeistä ennallistamista sekä alueillaan sijaitsevien johto- ja putkireittien sijaintitietojen dokumentointia.  

Valokuitujen lisäksi katualueilla tehdään myös muiden verkkojen, kuten vesi-, viemäri- ja kaukolämpöputkien sekä sähkökaapeleiden rakentamistöitä.  Jotta töistä tulisi vähäistä haittaa, tulisi rakennustöitä alueittain paremmin kyetä koordinoimaan. 

Kaupungin talous on tiukilla, eikä katujen perusparantamisen rahaa pidä joutua käytämään edellämainittujen töiden jälkien korjaamiseen.  Tavoitteena tulisi olla myös katualuetöiden nykyistä parempi koordinointi ja "vähäisemän haitan" polku alueiden asukkaille ja katuinfralle. 

Arto Nurmi”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.