Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Aurinkopaneelien asennukseen suhtauduttava myönteisesti Porissa, valtuustoaloite, valtuutettu Mikael Ropo (lisäpykälä)

PRIDno-2022-6742

Perustelut

Valtuutettu Mikael Ropo jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”Valtuustoaloite:

Aurinkopaneelien asennukseen suhtauduttava myönteisesti Porissa

Taustaa:

Maanrakennuslain mukaan aurinkopaneelien asennus edellyttää lupamenettelyä, mikäli rakennus on suojeltu, tai mikäli toimella on merkittävää vaikutusta kaupunkikuvaan tai ympäristöön. Porissa on kulttuurihistoriallisia alueita Kuukkarissa, Viidennessä-osassa, Uniluodossa ja Reposaaressa. Säännöt edellä mainituissa kaupunginosissa asennukseen on tiukat johtuen rakennusten suojelusta ja kaupunkikuvan muuttumisesta. Nykyisessä energiakriisissä tulee kuntalaisia tukea aurinkoenergiaan ja erityisesti uusiutuvaan energiaan käyttöön kaikin mahdollisin tavoin. Kaupunkikuvan muuttumisesta merkittävästi en olisi huolissaan, koska aurinkopaneelit on myös helppo tarvittaessa poistaa ja kaupunkikuva täten ennallistaa.

Esitän, että:

Porin kaupunki ottaa myönteisen kannan aurinkopaneelien asentamiseen myös kulttuurihistoriallisesti merkittävillä alueilla, sekä laatii ohjeet kuntalaisille selkeät ohjeet miten asiassa tulisi menetellä.

Porissa 12.12.2022

Mikael Ropo

kaupunginvaltuutettu kok.

teknisen lautakunnan puheenjohtaja”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.