Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Kaupunginvaltuuston kokoukset kevätkaudella 2023

PRIDno-2022-5225

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Kaupunginvaltuuston kokousaikataulusta kevätkaudella 2023 on kaupunginvaltuuston puheenjohtajan johdolla sovittu alustavasti seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto:

maanantai 23.1.2023

maanantai 27.2.2023

maanantai 27.3.2023

maanantai 24.4.2023

maanantai 22.5.2023, tilinpäätös

maanantai 12.6.2023

Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti lähikokouksena kello 18.00 alkaen, ellei toisin erikseen sovita.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää pitää kevätkauden 2023 kokoukset seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto:

maanantai 23.1.2023

maanantai 27.2.2023

maanantai 27.3.2023

maanantai 24.4.2023

maanantai 22.5.2023, tilinpäätös

maanantai 12.6.2023.

Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti lähikokouksena kello 18.00 alkaen, ellei toisin erikseen sovita.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.12.2022 § 744.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus: 

Kaupunginvaltuusto päättää pitää kevätkauden 2023 kokoukset seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto:

maanantai 23.1.2023

maanantai 27.2.2023

maanantai 27.3.2023

maanantai 24.4.2023

maanantai 22.5.2023, tilinpäätös

maanantai 12.6.2023.

Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti lähikokouksena kello 18.00 alkaen, ellei toisin erikseen sovita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hallintopalvelut (LUMU-tiimi, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, PoriListat), ICT-yksikkö/Helpdesk, viestintäyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.