Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Liikettä Nyt valtuustoryhmän nimenmuutos Liike Nyt valtuustoryhmäksi ja valtuutettu Christa Lahdon liittyminen valtuustoryhmään (lisäpykälä)

PRIDno-2022-6192

Perustelut

Hallintosäännön 95 §:n mukaan valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston puheenjohtajalle. Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Hallintosäännön 97 §:n mukaan liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen. Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuustolle.

Valtuutettu Niko Viinamäki on jättänyt valtuuston kokouksessa seuraavan ilmoituksen:

”Porin Kaupunginvaltuustolle

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutettu Niko Viinamäki ja varavaltuutettu Jari Haapaniemi muutamme perustamme valtuustoryhmän ”Liikettä Nyt valtuustoryhmä” uudeksi nimeksi ”Liike Nyt valtuustoryhmä”.

Lisäksi valtuustoryhmäämme liittyy jäseneksi kaupunginvaltuutettu Christa Lahto.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Niko Viinamäki.

Ryhmän varapuheenjohtajana toimii Christa Lahto.

Sihteerinä Jari Haapaniemi

 

Porissa 12.12.2022

kaupunginvaltuutettu Niko Viinamäki

kaupunginvaltuutettu Christa Lahto

varavaltuutettu Jari Haapaniemi"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä ilmoituksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Hallintoyksikkö/LUMU-tiimi, tarkastustoimi, viestintäyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.