Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Porin Aittaluodonkadun alkupäässä olevan pumppaamosillan joen puoleisen valkaman ja rantapensaikon puhdistaminen, valtuustoaloite, Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Markku Tanttinen

PRIDno-2022-1957

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Markku Tanttinen jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

" Asia

Kuntalain suomin valtuuksin esitän Porin Aittaluodon alkupäässä olevan pumppaamosillan joen puoleisen valkaman ja rantapensaikon puhdistamista.

Asiateksti

Aittaluodonkatu alkaa vanhasta pääosin betonirakenteisesta siltaosuudesta. Sillan alla on kookkaat holvit, joista yhteen menee sadevesipumppaamon kautta pitkän viemäristön vesi vanhaan jokivalkamaan. Jokivalkama on ollut vielä 1960-luvulla käytössä pienveneiden laiturina ja huolenpidon kohteena. Viitisen vuotta sitten uoman toinen puoli pengerrettiin, mutta itse uomaa ja kirkon puoleista rantaa ei silloin siivottu.

Nykytila

Nykyisellään uoma on pohjaltaan mustaa mutaa, joka kesällä kasvaa rimmikköä. Rantapensaikon poisto ja uoman puhdistus pitkäpuomikoneella ei ole suuri, eikä kallis työ. Alueen ilmeen paraneminen on osa rantojen siisteyden vaalimista ja jokikeskuksen rakentamista.

Porissa 11 p:nä huhtikuuta 2022

Markku Tanttinen

Kaupunginvaltuutettu (vas valtuustoryhmä)

Jaakko Jäntti

Milka Tommila

Antero Kivelä

Jani-Petteri Pajukoski

Oili Heino

Raisa Ranta"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Ismo Ahonen, kaupunginpuutarhuri, ismo.ahonen@pori.fi

Perustelut

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Markku Tanttinen, jätti valtuuston kokouksessa 11.4.2022 §60 seuraavan valtuustoaloitteen.

Kuntalain suomin valtuuksin esitän Porin Aittaluodonkadun alkupäässä olevan pumppaamosillan joen puoleisen valkaman ja rantapensaikon puhdistamista. Aittaluodonkatu alkaa vanhasta pääosin betonirakenteisesta siltaosuudesta. Sillan alla on kookkaat holvit, joista yhteen menee sadevesipumppaamon kautta pitkän viemäristön vesi vanhaan jokivalkamaan. Jokivalkama on ollut vielä 1960-luvulla käytössä pienveneiden laiturina ja huolenpidon kohteena. Viitisen vuotta sitten uoman toinen puoli pengerrettiin, mutta itse uomaa ja kirkon puoleista rantaa ei silloin siivottu. Nykyisellään uoma on pohjaltaan mustaa mutaa, joka kesällä kasvaa rimmikköä. Rantapensaikon poisto ja uoman puhdistus pitkäpuomikoneella ei ole suuri, eikä kallis työ. Alueen ilmeen paraneminen on osa rantojen siisteyden vaalimista ja jokikeskuksen rakentamista.

Teknisen toimialan lausunto valtuustoaloitteeseen

Aittaluodonkadun pumppaamon alajuoksun ojan levitys sillan ja joen välissä on kuluneena syksynä puhdistettu vuosikymmenien aikana kertynyneestä humus- ja maaineksesta.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen edellä olevan vastauksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Markku Tanttinen jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.4.2022 § 60 Porin Aittaluodonkadun alkupäässä olevan pumppaamosillan joen puoleisen valkaman ja rantapensaikon puhdistaminen -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.4.2022 § 296 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan 1.11.2022 § 200) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Markku Tanttinen jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.4.2022 § 60 Porin Aittaluodonkadun alkupäässä olevan pumppaamosillan joen puoleisen valkaman ja rantapensaikon puhdistaminen -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.4.2022 § 296 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.12.2022 § 737.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan 1.11.2022 § 200) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus: 

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.