Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Porin Aittaluodonkadun alkupäässä olevan tunnelisillan ehostaminen ja kunnostaminen, valtuustoaloite, valtuutetut Markku Tanttinen ja Antero Kivelä (lisäpykälä)

PRIDno-2022-6760

Perustelut

Valtuutetut Markku Tanttinen ja Antero Kivelä jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Porin kaupunginvaltuustolle

Valtuustoaloite

Asia

Kuntalain suomin valtuuksin esitämme Porin Aittaluodonkadun alkupäässä olevan tunnelisillan ehostamista ja kunnostamista.

Aittaluodonkadun alkupäässä hulevesijärjestelmän pumppaamo toimii Päkinojasta lähtien osin avo-ojin ja rumpujärjestelmän hulevesiä poistavana pumppuasemana. Pumppaamo siirtää veden kadun alla olevien kaariholvisten tunneleiden kautta Kokemäenjokeen. Tunnelijärjestelmä on lähes sata vuotta vanha, hoidettu alun perin käsisäätöisillä sulkulaitteilla. Pumppaamon rakentamisen jälkeen sulkutekniikka jäi pois.

Kunnostus

Eri aikakausilla järjestelmään tehdyin muutoksin pumppulaitos on edelleen käytössä. Pumppulaitos tulee lähivuosina korjausohjelmaan.

Aittaluodonkadun liikenne on minimaalinen, verrattuna aikakauteen, jolloin juna- ja autoliikenne palveli sen kautta teollisuusaluetta ja asujamiston tarpeita. Vanha tunnelisillasto ja lähialue on kaupunkimme teollisuus- ja työläisperinnön historiaa ja siksi vaalittavaa.

Esitämme toimenpiteiksi tunneliston sisäsiivousta ja pumppaamon puoleisen betonikaiteen korjaamista alkuperäiseen kuntoon. Toisessa vesitunnelissa aukkovaurio on korjattava avaamalla kaiteen sivulta pintamaa ja vahvistamalla kohta teräsverkkoisella betonilla.

Rannan ikiaikaista käyttöä veneilijöiden ja virkistyskalastajien käyttäjiltä ei pidä sulkea. Kuluneena kesänä rantavalkamaan tehty suuriarvoinen työ puoltaa edelleen puhdistetun rantaosuuden autokäytön sallimista, eikä estämistä!

Porissa 12 päivänä joulukuuta 2022 

Markku Tanttinen
Kaupunginvaltuutettu (vas/sit)

Antero Kivelä"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.