Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Porin kaupungin kartoitettava pienydinvoimalalle soveltuvat sijainnit sekä käynnistettävä tarvittavat kaavamuutokset, valtuustoaloite, useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Christa Lahto (lisäpykälä)

PRIDno-2022-6758

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Christa Lahto jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Porin kaupunginvaltuusto
—————————————
Aloite 12.12.2022
—————————————
Porin kaupungin kartoitettava pienydinvoimalalle soveltuvat sijainnit sekä käynnistettävä tarvittavat kaavamuutokset
—————————————
Me allekirjoittaneet esitämme, että Porin kaupunki aloittaa  selvitystyön soveltuvista sijainneista alueellaan pienydinvoimalalle. Saadun kartoituksen pohjalta tulee tehdä myös kaavamuutokset ja mahdolliset muut tarvittavat toimenpiteet.

Maailmalla kehitetään nyt vauhdilla pienydinvoimaloita yhtenä erinomaisena vaihtoehtona hiilineutraalin lämmön ja sähkön tuottajaksi. Arvioiden mukaan osa Euroopan pienreaktoreista saattaa olla rakenteilla lähivuosina. Tällä hetkellä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n johdolla kootaan yhteen pienydinvoimaloista kiinnostuneita tahoja. VTT on myös aloittanut suomalaisen kaukolämmön tuotantoon tarkoitetun pienydinreaktorin kehitystyön. Pienydinvoimalan sijoittuessa kaupungin lähistölle mahdollistuu sähköntuotannon lisäksi lämpöä kaukolämpöverkkoon. Muutamat Suomen kaupungit ovat jo aloittaneet selvittelyitä mahdollisiksi sijoituspaikoiksi. Pori ei saa jäädä viivytellen vain seuraamaan muiden ennakoivia toimia energiaomavaraisuudessa (ja samalla energian hinnan ennakoitavuudessa). On tärkeää, että täälläkin ollaan asiaan varauduttu ajoissa ja samalla näyttäydymme kaupunkina positiivisesti alan yrityksille.

Porissa 12.12.2022
Christa Lahto
Niko Viinamäki
Matti Välimäki"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.