Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jyrki Levonen ja Arto Nurmi (varalla Mikko Pakkasela).

Pöytäkirja tarkastetaan 15.12.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jyrki Levonen ja Arto Nurmi (varalla Mikko Pakkasela).

Pöytäkirja tarkastetaan 15.12.2022.

____

Tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen valtuuston puheenjohtaja Mari Kaunistola totesi, että valtuutettu Niko Viinamäki on jättänyt ilmoituksen Liikettä Nyt valtuustoryhmän nimenmuutoksesta Liike Nyt valtuustoryhmäksi ja valtuutettu Christa Lahdon liittymisestä valtuustoryhmään. Asia on kirjattu tarkemmin pöytäkirjan asiakohtaan § 210. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.