Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Puhdistamon rannan veneenlaskupaikan kunnostaminen, valtuustoaloite, Petri Reponen

PRIDno-2021-2907

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Petri Reponen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Porin Laviassa Karhijärven rannalla jätevedenpuhdistamon rannassa sijaitseva veneenlaskupaikka (veneluiska ja laituri) ovat päässeet huonoon kuntoon ja eivät vastaa nykyisiä käyttötarpeita. Karhijärvi on Satakunnan kolmanneksi suurin järvi ja sillä on huomattava alueellinen virkistyskäyttö kalastuksen, veneilyn ja mökkeilyn parissa. Järvellä on muutama saarissa ja rannoilla sijaitsevia nuotio/leiripaikkoja.  

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitän, että venelaskupaikalle tehdään kunnostussuunnitelma ja laskupaikka päivitetään vastaamaan nykyaikaisia tarpeita.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Ismo Ahonen, kaupunginpuutarhuri, ismo.ahonen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Petri Reponen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.6.2021 §150 seuraavan valtuustoaloitteen:

Puhdistamon rannan veneenlaskupaikan kunnostaminen Porin Laviassa Karhijärven rannalla jätevedenpuhdistamon rannassa sijaitseva veneenlaskupaikka (veneluiska ja laituri) ovat päässeet huonoon kuntoon ja eivät vastaa nykyisiä käyttötarpeita. Karhijärvi on satakunnan kolmanneksi suurin järvi ja sillä on huomattava alueellinen virkistyskäyttö kalastuksen, veneilyn ja mökkeilyn parissa. Järvellä on muutama saarissa ja rannoilla sijaitsevia nuotio/leiripaikkoja. Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitän, että venelaskupaikalle tehdään kunnostussuunnitelma ja laskupaikka päivitetään vastaamaan nykyaikaisia tarpeita.

 

Teknisen toimialan vastaus valtuustoaloitteeseen

Jätevedenpuhdistamon rannan veneenlaskupaikka kunnostetaan kaivamalla ja murskelisäyksellä nyt syksyllä 2022. Karhijärvi on suuri järvi kuten aloitteessakin mainitaan. Tästä seuraa myrskyaikaan ranta-aallokkoa joka tuo lietettä veneenlaskupaikkalle. Joudumme näin ollen vuosittain tarkastelemaan veneenlaskupaikan toimivuutta.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa edellä olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Petri Reponen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.6.2021 § 150 Puhdistamon rannan veneenlaskupaikan kunnostaminen -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.5.2021 § 506 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan 1.11.2022 § 198) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Raisa Ranta saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 15.10.

Perustelut

Petri Reponen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.6.2021 § 150 Puhdistamon rannan veneenlaskupaikan kunnostaminen -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.5.2021 § 506 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.12.2022 § 735.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan 1.11.2022 § 198) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus: 

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.