Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Suisto Kiinteistöt Oy nostetaan Porin kaupungin strategisten yhtiöiden joukkoon, valtuustoaloite, Keskustan valtuustoryhmä

PRIDno-2021-5390

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Suisto Kiinteistöt Oy nostetaan Porin kaupungin strategisten yhtiöiden joukkoon.

Perustelut

Suisto Kiinteistöt Oy on Porin kaupungin omistama yhtiö, joka on tehnyt merkittäviä strategisia kiinteistökauppoja. Mikäli valtuusto myöntää kauppoihin liittyviä takauksia, on syytä myös seurata yhtiön toimintaa tarkemmin ja säännöllisesti. Strategisia yhtiöitä seurataan kaupunginhallituksessa vähintään neljännesvuosittain. Mikäli kyseistä yhtiötä käytetään mahdollisesti myöhemminkin vastaaviin sijoituksiin tai toimintalinjauksiin, on yhtiön toimintaa syytä ohjata konserninäkökulmasta. 

Keskustan valtuustoryhmä

Raija Koskiranta

Juha Kantola

Aila Haikkonen

Tapio Huhtanen"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Raija Koskiranta jätti valtuuston kokouksessa 15.11.2021 § 247 Suisto Kiinteistöt Oy nostetaan Porin kaupungin strategisten yhtiöiden joukkoon -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.11.2021 § 833 pyytää aloitteesta omistajaohjausyksikön lausunnon.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat historiatiedoissa. Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön lausunto on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Esteellisyys

Lauri Kilkku

Kokouskäsittely

Merkitään, että Lauri Kilkku poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi. Kilkku on Suisto Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Esittelijänä tämän asiakohdan ajan toimi talous- ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpää.

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Raija Koskiranta jätti valtuuston kokouksessa 15.11.2021 § 247 Suisto Kiinteistöt Oy nostetaan Porin kaupungin strategisten yhtiöiden joukkoon -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.11.2021 § 833 pyytää aloitteesta omistajaohjausyksikön lausunnon.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.12.2022 § 740.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat historiatiedoissa. Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön lausunto on liitteenä.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus: 

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Lauri Kilkku

Kokouskäsittely

Merkitään, että Lauri Kilkku poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi. Kilkku on Suisto Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.