Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Vesijettien laskupaikka jokisatamantielle, valtuustoaloite, Jarno Joensuu

PRIDno-2022-1130

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Jarno Joensuu jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"VESIJETTIEN LASKUPAIKKA JOKISATAMANTIELLE 

Vesijettien käyttö on yleistynyt merkittävästi lähivuosina myös Porissa ja useat hankinnat tehdään nykyisin jo moottoriveneen korvaajana. Vesijetin käyttömukavuus ja ajo-ominaisuudet ovat nykyisellään erinomaiset mahdollistaen huvikäytön lisäksi esimerkiksi yhä lisääntyvän retkeilykäytön. Vesijetin avulla voidaan tehdä nopeat siirtymät paikasta toiseen veneen luotettavuuden tavoin. 

Porin keskustan alueella vesijetin veteen laskemisen mahdollisuudet ovat olleet Karjarannassa sekä Aittaluodossa sijaitsevilla veneenlaskupaikoilla. Porin keskustan alueella Kokemäenjoella on vesiliikenteelle 10 km/h nopeusrajoitus, joka vesijetin avulla on mahdollista rikkoa erityisen helposti. On esiintynyt tarve mahdollistaa vesijettien laskeminen Kokemäenjoella veteen alueelle, jossa ei ole ennalta määriteltyä vesiliikenteen nopeusrajoitusta. Vesijettien käyttö Kokemäenjoella suuntautuu nopeusrajoittamattomalle alueelle. 

Jokisatamantiellä Länsitien sillasta Kokemäenjoen alavirran suuntaan sijaitsee vanha kunnostamaton laskuluiska sekä myös ajoura rantaan. Tuolla alueella ei ole Kokemäenjoelle ennalta määriteltyä nopeusrajoitusta, joten on luontevaa mahdollistaa vesijettien veteen laskeminen sinne. 

Porin kaupungin hallintosäännön 130§ mukaan esitän seuraavaa: 

1. Porin kaupunki peruskunnostaa Jokisatamantien varressa Länsitien alapuolella Kokemäenjokeen johtavan luiskan vesijettien laskupaikaksi kesäkaudeksi 2022. 
2. Laskupaikalle johtava ajoura levennetään (puiden poisto, maansiirtotyöt) ja sen varteen mahdollistetaan ajoneuvo-perävaunuyhdistelmien pysäköinti.  
3. Laskuluiska betonoidaan tai asfaltoidaan sujuvan veteen lasku- ja nostotapahtuman mahdollistamiseksi. 
4. Laskupaikka suurennetaan riittävän suureksi mahdollistaen ajoneuvo-perävaunuyhdistelmien kääntyminen asianmukaisesti. Tarvittaessa rakennetaan toinen liittymä Jokisatamantieltä laskupaikalle. 
5. Riittävän laajalla tiedottamisella pyritään ohjaamaan vesijettien laskeminen Jokisatamantien varressa olevalle uudelle laskupaikalle. 

Porissa  
28.2.2022 

Jarno Joensuu (sd) 
kaupunginvaltuutettu" 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Ismo Ahonen, kaupunginpuutarhuri, ismo.ahonen@pori.fi

Perustelut

Jarno Joensuu on jättänyt valtuustoaloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.2.2022 §42 koskien vesijettien laskupaikkaa Jokisatamatielle.

Aloitteessa todetaan seuraavaa:

Vesijettien käyttö on yleistynyt merkittävästi lähivuosina myös Porissa ja useat hankinnat tehdään nykyisin jo moottoriveneen korvaajana. Vesijetin käyttömukavuus ja ajoominaisuudet ovat nykyisellään erinomaiset mahdollistaen huvikäytön lisäksi esimerkiksi yhä lisääntyvän retkeilykäytön. Vesijetin avulla voidaan tehdä nopeat siirtymät paikasta toiseen veneen luotettavuuden tavoin. Porin keskustan alueella vesijetin veteen laskemisen mahdollisuudet ovat olleet Karjarannassa sekä Aittaluodossa sijaitsevilla veneenlaskupaikoilla. Porin keskustan alueella Kokemäenjoella on vesiliikenteelle 10 km/h nopeusrajoitus, joka vesijetin avulla on mahdollista rikkoa erityisen helposti. On esiintynyt tarve mahdollistaa vesijettien laskeminen Kokemäenjoella veteen alueelle, jossa ei ole ennalta määriteltyä vesiliikenteen nopeusrajoitusta. Vesijettien käyttö Kokemäenjoella suuntautuu nopeusrajoittamattomalle alueelle. Jokisatamantiellä Länsitien sillasta Kokemäenjoen alavirran suuntaan sijaitsee vanha kunnostamaton laskuluiska sekä myös ajoura rantaan. Tuolla alueella ei ole Kokemäenjoelle ennalta määriteltyä nopeusrajoitusta, joten on luontevaa mahdollistaa vesijettien veteen laskeminen sinne. Porin kaupungin hallintosäännön 130§ mukaan esitän seuraavaa: 1. Porin kaupunki peruskunnostaa Jokisatamantien varressa Länsitien alapuolella Kokemäenjokeen johtavan luiskan vesijettien laskupaikaksi kesäkaudeksi 2022. 2. Laskupaikalle johtava ajoura levennetään (puiden poisto, maansiirtotyöt) ja sen varteen mahdollistetaan ajoneuvo-perävaunuyhdistelmien pysäköinti. 3. Laskuluiska betonoidaan tai asfaltoidaan sujuvan veteen lasku- ja nostotapahtuman mahdollistamiseksi. 4. Laskupaikka suurennetaan riittävän suureksi mahdollistaen ajoneuvo-perävaunuyhdistelmien kääntyminen asianmukaisesti. Tarvittaessa rakennetaan toinen liittymä Jokisatamantieltä laskupaikalle. 5. Riittävän laajalla tiedottamisella pyritään ohjaamaan vesijettien laskeminen Jokisatamantien varressa olevalle uudelle laskupaikalle.

Teknisen toimialan lausunto valtuustoaloitteeseen

Jokisatamantiellä Länsitien sillasta Kokemäenjoen alavirran suuntaan sijaitsee vanha kohtuukuntoinen sorapintainen laskuluiska.Kohde soveltuu aloitteen mukaisesti vesijettien ja pienveneiden lasku ja noutopaikaksi. Kohteessa ei ole laituria eikä kohteeseen saa ranta-alueelle kahta ajoneuvoyhdistelmää enempää kalustoa pysäköintiin. 

Tämä kohde ei korvaa jokikeskuksen muutoksen johdosta kaupunkikeskustasta poistuvan isojen veneiden nosto- ja laskupaikkaa eikä sovellu lainkaan veneiden talvisäilytykseen.

Kohteen käytöönotto on suhteellisen edullista. Se vaatii jonkin verran puuston raivausta sekä tiepohjan ja uuden liittymän sorastuksen. Kunnostamme luiskalle johtavan rantatien ja rakennamme sen toiseen päähän uuden liittymän, jotta traileriyhdistelmällä pääsee helpomiin kohteeseen. Työt tehdään siten, että luiska on käytettävissä keväällä 2023.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen edellä olevan vastauksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Jarno Joensuu jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.2.2022 § 42 Vesijettien laskupaikka jokisatamantielle -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.3.2022 § 128 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan lausunto 1.11.2022 § 199) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Valtuutettu Jarno Joensuu jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.2.2022 § 42 Vesijettien laskupaikka jokisatamantielle -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.3.2022 § 128 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.12.2022 § 736.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan lausunto 1.11.2022 § 199) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus: 

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.