Kaupunginvaltuusto, kokous 12.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Tästä kokouksesta on annettu tieto kuntalain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti toimittamalla kokouskutsu kaupungin verkkosivuille. Lisäksi kutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisenä valtuutetuille säädetyn ajan kuluessa.

Ehdotus

Todetaan estyneet valtuutetut ja heidän tilalleen kutsutut varajäsenet, minkä jälkeen suoritetaan nimenhuuto.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

Tästä kokouksesta on annettu tieto kuntalain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti toimittamalla kokouskutsu kaupungin verkkosivuille 7.2.2024. Lisäksi kutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisenä valtuutetuille säädetyn ajan kuluessa.

Merkitään, että seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumasta tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen, minkä johdosta paikalle on kutsuttu seuraavat varajäsenet:

Estynyt valtuutettu:

Kutsuttu varajäsen:

Etta Peltola

Antti Lehtonen

Matti Välimäki

Tarja Grönblom

Raisa Ranta

Jukka Heinonen

Jani-Petteri Pajukoski

Oili Heino

Emmastiina Hesso

Teuvo-Jukka Urho

Mika Tuhkanen (saapuu klo 19.00 jälkeen)

-

Diana Bergroth-Lampinen

Sami Viitasari

Nelly Pitkänen

Petri Lahtinen

Erno Välimäki

Kimmo Hohkala.


Kokous todetaan näin ollen laillisesti koolle kutsutuksi ja valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.