Kaupunginvaltuusto, kokous 12.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Lupapiste.fi viesteihin vastattava 3 arkipäivän sisällä, valtuustoaloite, valtuutettu Mikael Ropo (lisäpykälä)

PRIDno-2024-693

Perustelut

Valtuutettu Mikael Ropo jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”Valtuustoaloite:

Lupapiste.fi viesteihin vastattava 3 arkipäivän sisällä

Taustaa:

Tällä hetkellä viesteihin vastaaminen viranomaisten osalta saattaa kestää viikkoja tai jopa kuukausia. Olen myös saanut palautetta tilanteesta, jossa käsittelijää ei ole pystytty osoittamaan riittävän ajoissa. Tämä taas johtaa hankkeiden viivästymiseen ja vaikeuttaa asiointia huomattavasti, eikä varmaankaan myöskään paranna kaupungin imagoa. Nykyisin on mielestäni täysin perusteltua, että asiakasta palvellaan kolmen arkipäivän kuluessa oli kyseessä yksityinen yritys tai julkinen toimija.

Esitän, että:

Porin kaupunki tekee palvelulupauksen ja vaatii, että lupapiste.fi palvelussa asioita käsittelevät viranomaiset vastaavat viesteihin kolmen arkipäivän sisällä. Lisäksi esitän, että käsittelijä myös määrätään hankkeille kolmen arkipäivän sisällä.

 

Porissa 12.2.2024

Mikael Ropo

kaupunginvaltuutettu kok.

teknisen lautakunnan puheenjohtaja”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.