Kaupunginvaltuusto, kokous 12.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Palveluliikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijöiden asusteisiin suojajalkineet kaupungilta, valtuustoaloite, Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Milka Tommila

PRIDno-2022-5130

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Milka Tommila jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: 

"Palveluliikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijöiden asusteisiin suojajalkineet kaupungilta

Ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijöille ei nykyisen työehtosopimuksen mukaan kuulu suojajalkineita työasusteeseen työpaikalla. Työntekijät siis vastaavat nyt itse työjalkineistaan. Tämä on jo työturvallisuuden kannalta riskialtista, työhyvinvoinnista puhumattakaan. Palveluliikelaitoksen työntekijät ovat suurimman osan työajastaan jalkojensa varassa ja jalkineilla on ergonomian ja työterveyden kannalta suuri merkitys. Kunnollisilla jalkineilla edistetään ergonomiaa, lisätään työhyvinvointia ja ehkäistään sairastumisia ja edelleen sairaslomien tarvetta. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Porin kaupunki jatkossa sisällyttää suojajalkineet työasusteisiin ja huomioi tarpeen liikelaitoksen talousarviossa

Porissa 19.9.2022

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä

Milka Tommila

Raisa Ranta

Mika Aho

Antero Kivelä

Jaakko Jäntti

Markku Tanttinen

Jani-Petteri Pajukoski

Emma Hesso"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Milka Tommila jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.9.2022 § 142 seuraavan valtuustoaloitteen: ”Palveluliikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijöiden asusteisiin suojajalkineet kaupungilta.

Ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijöille ei nykyisen työehtosopimuksen mukaan kuulu suojajalkineita työasusteeseen työpaikalla. Työntekijät siis vastaavat nyt itse työjalkineistaan. Tämä on jo työturvallisuuden kannalta riskialtista, työhyvinvoinnista puhumattakaan. Palveluliikelaitoksen työntekijät ovat suurimman osan työajastaan jalkojensa varassa ja jalkineilla on ergonomian ja työterveyden kannalta suuri merkitys. Kunnollisilla jalkineilla edistetään ergonomiaa, lisätään työhyvinvointia ja ehkäistään sairastumisia ja edelleen sairaslomien tarvetta. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Porin kaupunki jatkossa sisällyttää suojajalkineet työasusteisiin ja huomioi tarpeen liikelaitoksen talousarviossa”

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää lausunnot valtuustoaloitteesta Porin palveluliikelaitoksen johtokunnalta ja HR-yksiköstä.

Palveluliikelaitoksen lausunto:

Porin Palveluliikelaitos noudattaa suojajalkineiden hankinnassa Porin kaupungin yleistä henkilösuojainten hankintaa koskevaa ohjeistusta. Ohjeistuksen mukaisesti suojainten, kuten turvajalkineiden hankinta perustuu riskienkartoitukseen, joka toteutetaan kaupunkitasoisesti Safety Manager -ohjelmassa. Tämän lisäksi Palveluliikelaitos on johtokunnan päätöksen mukaisesti mahdollistanut työntekijöilleen liukuestepohjallisten hankinnan. Palveluliikelaitoksella tunnistetaan valtuustoaloitteessakin mainitut työergonomiaan liittyvät haasteet, joiden johdosta Palveluliikelaitoksella on kiinnitetty erityishuomiota työoloarviointien suorittamiseen, työtapoihin sekä työtä keventävien laitteiden hankintaan. Palveluliikelaitos myös jatkaa edelleen työntekijöiden työergonomia koulutuksia vuonna 2023.

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi

Palveluliikelaitoksen johtokunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Palveluliikelaitoksen johtokunta päätti antaa päätösehdotuksen mukaisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavin lisäyksin; Palveluliikelaitos käsittelee työssä käytettävän työvaatekokonaisuuden sisällön seuraavaksi nykyistä työvaatehankintaan liittyvää sopimusta uusittaessa.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Porin Vasemmistoliiton Valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Milka Tommila jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.9.2022 § 142 Palveluliikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijöiden asusteisiin suojajalkineet kaupungilta -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 26.9.2022 § 554 pyytää Porin palveluliikelaitoksen johtokunnan ja HR-yksikön lausunnot.

Porin palveluliikelaitoksen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 22.11.2022 § 60.

HR-yksikön lausunto on liitteenä.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian jatkovalmisteluun.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Porin Vasemmistoliiton Valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Milka Tommila jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.9.2022 § 142 Palveluliikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijöiden asusteisiin suojajalkineet kaupungilta -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 26.9.2022 § 554 pyytää Porin palveluliikelaitoksen johtokunnan ja HR-yksikön lausunnot.

Porin palveluliikelaitoksen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 22.11.2022 § 60.

HR-yksikön lausunto on liitteenä.

Kaupunginhallitus palautti 6.11.2023 § 504 asian jatkovalmisteluun.

Lisäselvitys palveluliikelaitoksen ja HR-yksikön lausuntoon on liitteenä.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Porin Vasemmistoliiton Valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Milka Tommila jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.9.2022 § 142 Palveluliikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijöiden asusteisiin suojajalkineet kaupungilta -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 26.9.2022 § 554 pyytää Porin palveluliikelaitoksen johtokunnan ja HR-yksikön lausunnot.

Porin palveluliikelaitoksen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 22.11.2022 § 60.

HR-yksikön lausunto on liitteenä.

Kaupunginhallitus palautti 6.11.2023 § 504 asian jatkovalmisteluun.

Lisäselvitys palveluliikelaitoksen ja HR-yksikön lausuntoon on liitteenä.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.2.2024 § 50.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.