Kaupunginvaltuusto, kokous 12.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Porin stadion painonnostosali säilytettävänä maksuttomana, valtuustoaloite, valtuutettu Anssi Salmi (lisäpykälä)

PRIDno-2024-706

Perustelut

Valtuutettu Anssi Salmi jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Porin stadion painonnostosali säilytettävänä maksuttomana 

Porin nuorisotalon ja stadionin tarveselvitysten valmistuttua on syytä kiinnittää erityistä huomiota stadionin painonnostosalin maksuttomuuteen ja saavutettavuuteen jokaiselle kuntalaiselle. Kyseinen painonnostosali on maksuttomuuteensa ja pitkien perinteidensä johdosta tila, joka luo hyvinvointia lukuisille porilaisille niin fyysisen kuin henkisen terveyden näkökulmasta. Tärkeä on myös ottaa huomioon se, että ulkoliikuntaan tarkoitetut voimailuvälineet eivät korvaa sisäliikuntatilaa. 

Kaupunginvaltuutettu Anssi Salmi, (ps.)"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.