Kaupunginvaltuusto, kokous 12.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Porin tekonurmikenttien muuttaminen ympäristöystävällisemmiksi, mikromuoveja sisältävä kumirouhe korvattava ympäristöystävällisemmillä materiaaleilla , valtuustoaloite, useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Hanna Sinisalmi

PRIDno-2023-1577

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Hanna Sinisalmi jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”Porin tekonurmikenttien muuttaminen ympäristöystävällisemmiksi, mikromuoveja sisältävä kumirouhe korvattava ympäristöystävällisemmillä materiaaleilla

Porissa on neljä keinonurmikenttää eli tekonurmikenttää, joissa käytetään kumirouhetta.  EU-komissio luokittelee autonrenkaista tehdyn kumirouheen ympäristölle haitalliseksi mikromuoviksi. Myös joissakin lähiliikuntapaikoissa on käytetty kumirouhetta.

Jalkapallo on erittäin suosittu harrastus ja on hienoa, että Porissa on satoja, ellei jopa tuhansia jalkapallojunioreita sekä muita tekonurmikentillä liikkujia. Jalkapallojuniorit saattavat treenata tekonurmikentillä useita kertoja viikossa. Ylen mukaan koko Suomessa tekonurmikenttiä on kaikkiaan yli 400 (Yle 8.3.2023). Mikromuoveja sisältävää kumirouhetta valitettavasti kulkeutuu kentiltä ympäristöön valtavat määrät huoltotoimenpiteissä käytettyjen koneiden mukana sekä auratun lumen mukana. Tietysti sitä kulkeutuu ympäristöön myös pelaajien nappiksissa, repuissa ja treenivaatteissa.

Porissa on meneillään kiertotalouden tiekartta (2021-2023) CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta- hanke, joka edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein. Tekonurmikenttien uudistaminen ympäristöystävällisemmäksi voisi olla yksi osa näistä strategiassakin mainituista toimista.

Tekonurmikenttä kuormittaa lähiympäristöään pahimmillaan jopa 1 800 kilolla kumirouhetta joka vuosi. Suomen ympäristökeskuksen raportissa (24/2022) maaperästä ja hulevesikaivoista mitattujen kumirouhemäärien perusteella kumirouhetta päätyi esimerkiksi Helsingin Puotilan kentän lähiympäristöön 1869 kg/vuosi. Tutkimuksessa näytteitä kerättiin kenttien lähiympäristön maaperästä, laskupurojen pohjasedimentistä, hulevesikaivoista, lumesta ja huoltotoimissa käytetyistä työkoneista.

Useat suomalaiset kaupungit uusivat nyt tekonurmikenttiään ympäristöystävällisemmillä oliivikivi- ja puurouheella. Muunmuassa Helsinki uusii tämän kevään ja kesän aikana useiden liikuntapuistojensa tekonurmia. Helsingissä uusittavien kenttien laatuvaatimuksena on Fifa Quality, eli kenttä soveltuu vaativaan harrastuskäyttöön.

Tällä hetkellä tekonurmikenttien käyttäjien mukana kentiltä poistuu suuria määriä kumirouhetta eikä kerralla varmasti Porissakaan saada kaikkia kenttiä uusittua, joten tässä vaiheessa pelaajille ja seuratyöntekijöille olisi hyvä kertoa erilaisista keinoista, joilla kumirouheen kulkeutumista ympäristöön voitaisiin yrittää vähentää, eli esimerkiksi nappikset olisi hyvä tyhjentää kentälle sieltä poistuttaessa.

Uusina tekonurmikenttien täyteaineena voitaisiin käyttää kasviperäisiä rouheita, oliivikivi- tai mäntyperäistä puurouhetta kumirouheen sijaan. Kasviperäiset rouheet eivät sisällä mikromuovia tai muita ympäristölle haitallisia aineita. Esimerkiksi erään kotimaisen yrityksen puurouhe valmistetaan männystä, eikä siihen lisätä muovia, myrkkyjä tai kemikaaleja ja se voidaan kierrättää esimerkiksi multana tai kuorikatteena. Puuperäisen rouheen kierrätys ei vaadi erillistä teollista kompostoitumisprosessia.

 

Porissa 24.4.2023

 

Vihreä valtuustoryhmä

Hanna Sinisalmi

Sanna Grönmark

Laura Pullinen

Kaarina Ranne

Mika Tuhkanen

Reetta Vähätalo-Amhdak

Sini Solala

 

Liike Nyt valtuustoryhmä

Crista Lahto

Niko Viinamäki

 

Jussi Ihamäki"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi. 

Valmistelija

Petteri Lahti, liikuntayksikön päälikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Hanna Sinisalmi ensimmäisenä allekirjoittajana jätti useiden muiden valtuutettujen kanssa kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2023 § 65 Porin mikromuoviksi luokiteltavaa kumirouhetta sisältävien tekonurmikenttien ympäristöystävällisemmiksi muuttamista koskevan valtuustoaloitteen. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista.

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 2.5.2023 § 231 aloitteesta teknisen lautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan lausunnon 31.8.2023 mennessä. 

Vapaa-ajan lautakunnan lausunto:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Porin tekonurmikentät muutetaan ympäristöystävällisemmiksi, korvaamalla mikromuoveja sisältävä kumirouhe ympäristöystävällisemmillä materiaaleilla. Aloitteessa esitetään myös, että tekonurmikenttien täyteaineena voitaisiin käyttää kasviperäisiä rouheita, oliivikivi- tai mäntyperäistä puurouhetta kumirouheen sijaan, sillä kasviperäiset rouheet eivät sisällä mikromuovia tai muita ympäristölle haitallisia aineita.

Vapaa-ajan lautakunta pitää aloitetta tärkeänä ja yhtyy aloitteeseen.

Tekonurmikenttien täyteaineena käytetyn kumirouheen korvaaminen vaihtoehdoilla, jotka eivät sisällä mikromuoveja, tulee kaikkien jalkapallokenttien kohdalla ajankohtaiseksi joka tapauksessa lähivuosina.  EU:n jäsenmaiden edustajat hyväksyivät 26.4.2023 REACH-komiteassa komission ehdotuksen mikromuovien rajoittamiseksi. Tekonurmikentillä käytettävän kumirouheen osalta täyskieltoon on määritetty kahdeksan vuoden siirtymäaika.

Porin ulkona sijaitsevista tekonurmikentistä yksi, urheilukeskuksen lämmitettävä tekonurmi, on ympärivuotisessa käytössä. Ympärivuotinen käyttö edellyttää talvikaudella säännöllistä auraamista ja merkittävin kumirouheen ympäristöön siirtyminen tapahtuukin aurattavan lumen mukana. Urheilukeskuksen pitkään palvellut tekonurmi uusittiin juuri elokuussa 2023 ja uusimisen yhteydessä vaihdettiin myös tekonurmen täyteaine. Uuden tekonurmen täyteaineena käytettiin 98 % hiekasta koostuvaa päällystettyä mineraalia, joka on hyväksytty FIFA Quality and Quality Pro -standardien mukaisesti. Täyteaine, tuotenimeltään BioFlex, noudattaa valmistajan mukaan eri standardien mukaisia vaatimuksia tekonurmen ympäristöystävällisyydestä.

Muiden tekonurmikenttien osalta täyteaineen vaihtaminen on luonnollista tehdä niiden uusimisen yhteydessä. Jalkapallotekonurmista uusimistarve on seuraavana sekä Herralahden että Karhuhallin tekonurmilla. Näiden osalta uusimisaikataulu tulee huomioida lähivuosien investointisuunnitelmissa. Lähiliikuntapaikkojen tekonurmet ovat enimmäkseen hiekkatekonurmia, joten näiden suhteen uusimispainetta ei täyteaineen osalta ole. Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskuksen yhteydessä olevan, vuonna 2019 valmistuneen tekonurmen täyteaineena on kumirouhe. Kenttä ei tule itse tekonurmen osalta vielä käyttöikänsä päähän kumirouhekiellon siirtymäajan puitteissa, joten sen täyteaineen suhteen tulee suunnitella toimenpiteitä seuraavien vuosien aikana yhdessä rakennuksen ja ulkoalueiden omistajatahon kanssa.

Vapaa-ajan lautakunta pitää tärkeänä, että tekonurmikenttien täyteaineiden tuotekehitystä seurataan ja uusien sekä uusittavien tekonurmikenttien osalta täyteaineen valinta arvioidaan aina sekä tarkoituksenmukaisuuden että ympäristöystävällisyyden näkökulmasta.       

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Vapaa-ajan lautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Timo Lehtimäki, liikuntapaikkainsinööri, timo.lehtimaki@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Hanna Sinisalmi ensimmäisenä allekirjoittajana jätti useiden muiden valtuutettujen kanssa kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2023 § 65 Porin mikromuoviksi luokiteltavaa kumirouhetta sisältävien tekonurmikenttien ympäristöystävällisemmiksi muuttamista koskevan valtuustoaloitteen. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista.

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 2.5.2023 § 231 aloitteesta teknisen lautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan lausunnon 31.8.2023 mennessä. 

Teknisen lautakunnan lausunto:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Porin Tekonurmikentät muutetaan ympäristöystävällisemmiksi, korvaamalla mikromuoveja sisältämä kumirouhe ympäristöystävällisemmillä materiaaleilla. Aloitteessa esitellään myös korvaavia tuotteita kumirouheelle, kuten oliivikivi- tai mäntyperäinen puurouhe, jotka eivät sisällä mikromuovia tai muita ympäristölle haitallisia aineita.

Tekninen lautakunta puoltaa aloitetta.

EU:n jäsenmaiden edustajat hyväksyivät 26.4.2023 REACH-komiteasa komission ehdotuksen mikromuovien rajoittamiseksi tekonurmikentissä. Tekonurmikentillä käytettävän kumirouheen käyttämiseen on määritetty kahdeksan vuoden siirtymäaika, jonka jälkeen täysi käyttökielto astuu voimaan.

Porin urheilukeskuksen lämmitettävä tekonurmi ja sen täyttöaine vaihdettiin elokuussa 2023. Uutena täyttöaineena käytettiin 98% hiekasta koostuvaa päällystettyä materiaalia, joka on hyväksytty FIFA Quality and Quolity Pro- standardien mukaisesti. Täyteaine on tuotenimeltään BioFlex, joka noudattaa valmistajan mukaan eri standardien mukaisia vaatimuksia tekonurmen ympäristöystävällisyydestä.

Porin muutkin tekonurmikentät tullaan korvaamaan kahdeksan vuoden siirtymäaikana joko tekonurmimaton vaihdon yhteydessä tai siirtymäajan tullessa vastaan. Seuraavana uusimistarpeessa ovat Karhuhallin ja Herralahden tekonurmikentät.  

Suomen Palloliiton olosuhdepäällikön mukaan kumirouheen korvaavien täyteaineiden osalta ei ole vielä saavutettu korkealuokkaista tasoa mutta yhteistyötä tehdään myös kansainvälisellä tasolla, jotta myös pelilliset ominaisuudet säilyisivät hyvinä.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, toimialajohtaja, tekninen toimiala, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Hanna Sinisalmi jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2023 § 65 Porin tekonurmikenttien muuttaminen ympäristöystävällisemmiksi, mikromuoveja sisältävä kumirouhe korvattava ympäristöystävällisemmillä materiaaleilla -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.5.2023 § 231 pyytää vapaa-ajan lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot.

Vapaa-ajan lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12.9.2023 § 84.

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 28.11.2023 § 249.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Hanna Sinisalmi jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2023 § 65 Porin tekonurmikenttien muuttaminen ympäristöystävällisemmiksi, mikromuoveja sisältävä kumirouhe korvattava ympäristöystävällisemmillä materiaaleilla -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.5.2023 § 231 pyytää vapaa-ajan lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot.

Vapaa-ajan lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12.9.2023 § 84.

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 28.11.2023 § 249.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.2.2024 § 56.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.