Kaupunginvaltuusto, kokous 12.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mika Tuhkanen ja Erno Välimäki (varalla Mika Aho).

Pöytäkirja tarkastetaan 15.2.2024.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Aho ja Sinikka Alenius (varalla Timo Aro).

Pöytäkirja tarkastetaan 15.2.2024.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.