Kaupunginvaltuusto, kokous 12.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Selvitys kaupungin palveluiden yhdenvertaisuudesta, valtuustoaloite, useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Neea Kähkönen

PRIDno-2022-3430

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Neea Kähkönen, jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

” Selvitys kaupungin palveluiden yhdenvertaisuudesta

Esitämme että Porin kaupungin on tehtävä selvitys kaupungin palveluiden yhdenvertaisuudesta. Selvityksestä on käytävä ilmi vastaavatko palvelut kaikenlaisten asiakasryhmien todellisia tarpeita, konkreettisia yhdenvertaisuus tavoitteita ovat myös esteettömyys ja saavutettavuus.

Yhdenvertaisuusselvityksen laatimisessa on osallistettava kuntalaisia, kolmannen sektorin edunvalvontajärjestöjä sekä kaupungin nuorisovaltuustoa, vammais- ja vanhusneuvostoa.

Kaupungin on kartoitettava miten lautakuntatyöskentelyssä kaupungin sisäisesti huomioidaan yhdenvertaisuusnäkökulmat palveluita kehittäessä. Lisäksi arvioidaan kaupungin tarve yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmän perustamiseksi.

Porissa 8.6.2022

Neea Kähkönen

kaupunginvaltuutettu SDP

Emmastiina Hesso

kaupunginvaltuutettu VAS

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Neea Kähkönen jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.6.2022 § 111 Selvitys kaupungin palveluiden yhdenvertaisuudesta -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27.6.2022 § 438 pyytää talous- ja hallintoyksikön lausunnon.

Talous- ja hallintoyksikkö on siirtänyt aloitteen 23.10.2023 strategia- ja hyvinvointiyksikön vastattavaksi.

Strategia- ja hyvinvointiyksikön lausunto on liitteenä.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Neea Kähkönen jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.6.2022 § 111 Selvitys kaupungin palveluiden yhdenvertaisuudesta -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27.6.2022 § 438 pyytää talous- ja hallintoyksikön lausunnon.

Talous- ja hallintoyksikkö on siirtänyt aloitteen 23.10.2023 strategia- ja hyvinvointiyksikön vastattavaksi.

Strategia- ja hyvinvointiyksikön lausunto on liitteenä.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.2.2024 § 54.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.