Kaupunginvaltuusto, kokous 12.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Valtuustoryhmien puheenjohtajat ja sihteerit vuonna 2024

PRIDno-2024-86

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuustoryhmän puheenjohtajiston ja sihteerin yhteystiedot toimitetaan valtuustolle kunkin toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuuston kokouksessa valtuustoryhmien puheenjohtajistosta ja sihteereistä annettavat ilmoitukset.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.2.2024 § 48.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuuston kokouksessa valtuustoryhmien puheenjohtajistosta ja sihteereistä annettavat ilmoitukset.

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoryhmien puheenjohtajistoa ja sihteeriä koskevat ilmoitukset tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle toimitettiin seuraavat valtuustoryhmien puheenjohtajistoa ja sihteeriä koskevat ilmoitukset:

  • Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä: pj. Jyrki Levonen, 1. vpj. Sonja Myllykoski, 2. vpj. Tuomas Koivisto ja sihteeri Neea Kähkönen
  • Kokoomuksen Porin valtuustoryhmä: pj. Bia Kaski, 1. vpj. Henna Kyhä, 2. vpj. Jussi Ihamäki ja sihteeri Viliina Välimäki
  • Perussuomalaisten Porin valtuustoryhmä: pj. Ismo Läntinen, vpj. Arto Nurmi ja sihteeri Heidi Sakari
  • Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä: pj. Raisa Ranta, vpj. Mika Aho ja sihteeri Emmastiina Hesso
  • Porin vihreä valtuustoryhmä: pj. Laura Pullinen, vpj. Hanna Sinisalmi ja sihteeri Mika Tuhkanen
  • Keskustan valtuustoryhmä: pj. Juha Kantola, vpj. Aila Haikkonen ja sihteeri Raija Koskiranta
  • Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä: pj. Simo Korpela, vpj. Markus Halminen ja sihteeri Marketta Juntunen
  • Liike Nyt valtuustoryhmä: pj. Niko Viinamäki, vpj. Christa Lahto ja sihteeri Jari Haapaniemi.

Tiedoksi

Hallintoyksikkö/LUMU-tiimi, tarkastustoimi, viestintäyksikkö/Kalle Aaltonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.