Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Tästä kokouksesta on annettu tieto kuntalain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti toimittamalla kokouskutsu kaupungin verkkosivuille. Lisäksi kutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisenä valtuutetuille säädetyn ajan kuluessa.

Ehdotus

Todetaan estyneet valtuutetut ja heidän tilalleen kutsutut varajäsenet, minkä jälkeen suoritetaan nimenhuuto.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

Tästä kokouksesta on annettu tieto kuntalain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti toimittamalla kokouskutsu kaupungin verkkosivuille 14.9.2022. Lisäksi kutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisenä valtuutetuille säädetyn ajan kuluessa.

Merkitään, että seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumasta tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen, minkä johdosta paikalle on kutsuttu seuraavat varajäsenet:

Estynyt valtuutettu:                                                Kutsuttu varajäsen:

Diana Bergroth-Lampinen                                      Sami Viitasaari

Krista Kiuru                                                             Kimmo Hohkala

Tiina Puska                                                             Helena Heljakka

Marketta Juntunen                                                   Allan Lindeman

Tapio Huhtanen                                                       Petri Reponen

Jyrki Levonen                                                          Johanna Huhtala

Tuomas Koivisto                                                      Joonas Ryynänen

Erno Välimäki                                                          Mirva Heino

Simo Korpela                                                           Tiina Huhtala

Jarno Joensuu (esteellinen § 131)                           Sami Hietaharju

Petri Huru                                                                  Antti Lehtonen

Anttivesa Knuuttila (poistuu klo 19.00)                      Helvi Walli.

Kokous todetaan näin ollen laillisesti koolle kutsutuksi ja valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.