Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Kuntoportaat Ruosniemen hiihtokeskuksen läheisyyteen, valtuustoaloite, Jani-Petteri Pajukoski ja Sonja Myllykoski

PRIDno-2022-1127

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutetut Jani-Petteri Pajukoski ja Sonja Myllykoski jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kuntoportaat Ruosniemen hiihtokeskuksen läheisyyteen

Ruosniemen hiihtokeskus ja kalliot on suosittu ulkoilualue. Kuntoportaiden rakentaminen Ruosniemen hiihtokeskuksen läheisyyteen tukee monipuolista ulkoliikuntaa alueella, joka ei ole pelkästään ruosniemeläisten käytettävissä, vaan se on kaikkien kuntalaisten käytettävissä.

Kuntoportaat olisi alue huomioon ottaen helposti ja suhteellisen edullisesti rakennettavissa.

Edellä olevan ja Kaupunginvaltuuston suomin oikeuksin esitämme, että KH ryhtyy selvittämään mahdollisuutta rakentaa kuntoportaat Ruosniemen hiihtokeskuksen läheisyyteen.

 

Porissa 28.2.2022

Jani-Petteri Pajukoski , VAS           Sonja Myllykoski , SDP

Kaupunginvaltuutettu                      Kaupunginvaltuutettu"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Valtuutetut Jani-Petteri Pajukoski ja Sonja Myllykoski ovat jättäneet KV 28.2.2022 § 39 kuntoportaiden rakentamista Ruosniemen hiihtokeskuksen läheisyyteen koskevan valtuustoaloitteen. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista.

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 7.3.2022 § 128 aloitteesta sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot 31.5.2022 mennessä.

Sivistyslautakunnan lausunto:

Ruosniemen hiihtokeskuksen alue ja sen ympäristö on porilaisten suosima liikkumisympäristö, minne tullaan liikkumaan lähialueen lisäksi myös laajemmin Porin seudulta. Laskettelukeskuksen lisäksi alueella sijaitsee jalkapallokenttä sekä kuntoreitti. Laskettelukeskukseen on kehitetty myös kesäajan toimintona puitteet alamäkipyöräilylle. 

Sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikkö tarkastelee liikuntapaikkaverkoston laajuutta ja hoitotasoa sekä arvioi liikuntapaikkaverkostoa ja uusien liikuntapaikkojen perustamista yhdessä teknisen toimialan edustajien kanssa. Liikuntapaikkaverkoston hoito ja ylläpito tapahtuu teknisen toimialan infrayksikön liikuntapaikat-toimintayksiköstä käsin.

Ruosniemen hiihtokeskuksen alue oli yhtenä vaihtoehtona mahdollisten kuntoportaiden sijoituspaikaksi keväällä 2019. Myöhemmin samana keväänä Suomen jääkiekkomaajoukkue voitti miesten maailmanmestaruuden. Joukkueen porilaislähtöisten pelaajien huomioimiseksi päätettiin toteuttaa Mestareiden portaiksi nimetyt kuntoportaat Porin metsään. Joulukuussa 2019 valmistuneet kuntoportaat ovat osoittautuneet todella suosituiksi ja ne ovatkin vakiinnuttaneet asemansa Porin metsässä liikkuvien porilaisten kuntoilu- ja harjoituspaikkana. 

Kuntoportaita on toteutettu toistaiseksi neljät Porin alueelle. Porin metsän Mestareiden portaiden lisäksi lyhemmät portaat löytyvät Noormarkun Kirkkokalliolta, Presidentinpuistosta sekä Kartanon kuntoreitin varrelta. Lisäksi Yyterin dyynien näköalatasanteelle johtavat portaat toimivat myös kuntoportaina. 

Kuntoportaat monipuolistavat alueen liikkumismahdollisuuksia ja saattavat houkutella liikkumaan myös henkilöitä, joita perinteinen lenkkeily ei innosta. Ruosniemen hiihtokeskuksen alue tai sen ympäristö soveltuisi kuntoportaiden sijainniksi erinomaisesti, sillä alueen korkeuserot sekä maan pinnan muodot mahdollistavat portaiden toteuttamisen. Ruosniemen hiihtokeskuksen ympäristö on myös perinteinen alue liikkumiseen ja ulkoiluun, mihin tullaan liikkumaan lähiseutua laajemmaltakin alueelta.  

Sivistyslautakunta yhtyy aloitteeseen ja kannattaa kuntoportaiden rakentamisen selvittämistä Ruosniemen hiihtokeskuksen alueelle tai sen ympäristöön ja kuntoporrashankkeen huomioimista tulevissa investointisuunnitelmissa.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Timo Lehtimäki, liikuntapaikkainsinööri, timo.lehtimaki@pori.fi

Perustelut

Valtuutetut Jani-Petteri Pajukoski ja Sonja Myllykoski jättivät valtuuston kokouksessa 28.2.2022 § 22 valtuustoaloitteen kuntoportaiden rakentamisesta Ruosniemen hiihtokeskuksen läheisyyteen. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista.

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 7.3.2022 § 128 aloitteesta sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot 31.5.2022 mennessä.

Teknisen toimialan lausunto:

Teknisen toimialan Infrayksikkö/liikuntapaikat vastaa nykyisen liikuntapaikkaverkoston kunnossapidosta resurssiensa puitteissa. Liikuntapaikkaverkostoa ja uusien liikuntapaikkojen perustamista tarkastellaan yhdessä sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikön kanssa.

Vuonna 2019 valmisteltiin ”Mestareiden portaiden” rakentamista, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden ja joukkueen kokoonpanossa oli kolme porilaislähtöistä pelaajaa. Siinä yhteydessä Ruosniemen hiihtokeskus oli vaihtoehtona portaiden rakentamispaikaksi, koska portaille olisi saatu myös sopivasti jyrkkyyttä ja pituutta.

Rakennuspaikaksi valittiin kuitenkin Porin metsä, koska siellä portaille katsottiin olevan parempi saavutettavuus. Tekninen toimiala suhtautuu myönteisesti, jos Ruosniemen kuntoportaiden rakentamista tullaan esittämään tulevien vuosien investointeihin.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutetut Jani-Petteri Pajukoski ja Sonja Myllykoski jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.2.2022 § 39 valtuustoaloitteen koskien kuntoportaita Ruosniemen hiihtokeskuksen läheisyyteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.3.2022 § 128 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan lausunto 23.8.2022 § 138 ja sivistyslautakunnan lausunto 7.6.2022 § 189) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Valtuutetut Jani-Petteri Pajukoski ja Sonja Myllykoski jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.2.2022 § 39 valtuustoaloitteen koskien kuntoportaita Ruosniemen hiihtokeskuksen läheisyyteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.3.2022 § 128 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 12.9.2022 § 531.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan lausunto 23.8.2022 § 138 ja sivistyslautakunnan lausunto 7.6.2022 § 189) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.