Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Lukio-opintojen erikoistumismahdollisuuksien lisääminen, valtuustoaloite, Keskustan valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Raija Koskiranta (lisäpykälä)

PRIDno-2022-5129

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Raija Koskiranta jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”Lukio-opintojen erikoistumismahdollisuuksien lisääminen

Pori haluaa strategiassaan olla houkutteleva opiskelijakaupunki. Koulutukseen panostaminen on osa tätä kehitystä. Erityisesti tekniikan aloilla tuntuu olevan työvoimavajetta. Mikäli lukiossamme tarjottaisiin esim. tekniikan erityislinjaa, tarjoaisi se jo varhaisessa vaiheessa motivoituneelle opiskelijalle hyvät lähtöasemat eteenpäin. Yhteistyötahoina voisivat olla SAMK, Porin yliopistokeskus ja paikalliset tekniikan yritykset.

Esitämmekin, että Porin laajentuneessa lukiossa ryhdyttäisiin tarvittaviin toimiin erikoistumislinjojen lisäämiseksi tai olemassa olevien linjojen aloituspaikkojen lisäämiseksi.

Keskustan valtuustoryhmä

Raija Koskiranta

Juha Kantola

Aila Haikkonen

Petri Reponen”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.