Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Musan kentän toiminnallisuuden kehittäminen, valtuustoaloite, varavaltuutettu Joonas Ryynänen

PRIDno-2022-1958

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Varavaltuutettu Joonas Ryynänen jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite: Musan kentän toiminnallisuuden kehittäminen

Musan kenttä on ahkerassa käytössä oleva jalkapallokenttä Länsi-Porissa. Sen ympäristössä sijaitsee vanhan viipalekoulun rakennus ja ulkoleikkipaikka. Kenttä on kesäkaudella ahkerassa käytössä, sillä Musan salama on Porin suurin juniorijalkapalloseura. Leikkipaikka on nykyisin käyttäjän näkökulmasta välttävässä kunnossa.

Toiminnallinen harjoittelu (ns. Crossfit-tyylinen harjoittelu) osana jalkapalloharjoittelua on osittain nykypäivää jo junioritasolla. Laadukas toiminnallisen harjoittelun ulkopuisto on helposti lähestyttävä ja turvallinen käyttää matalalla kynnyksellä.

Kentän käyttäjistä suuri osa on pieniä lapsia, joilla on usein vanhemmat mukana. Jalkapallon harrastajat, junioreiden vanhemmat ja lähiseudun asukkaat hyötyisivät toiminnallisesta harjoittelumahdollisuudesta. Tällä olisi selkeä kaupunkilaisten lähiympäristöä parantava vaikutus ja se nostaisi kentän ja sen ympäristön arvoa ja arvostusta. Panostus liikuntaan on myös panostus kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Esitän, että  kaupunki selvittää Musan leikkipaikan kunnon (leikkivälineet ja valaistus) ja valmistelee toiminnallisen harjoittelun pisteiden sijoittamista leikkipaikan ympäristöön. Toiminnallisen harjoittelun pisteet voi toteuttaa joko isona kokonaisuutena (esim. Lappset Oy - Fitness-puisto) tai pieninä laitteina ympäri leikkipaikkaa.

Joonas Ryynänen (sd.)"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Sanna Välimäki, infrajohtaminen toimintayksikön esimies, sanna.valimaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa valtuustoaloitteesta ”Musan kentän toiminnallisuuden kehittäminen, Joonas Ryynänen” 31.8.2022 mennessä.

Valtuutettu Joonas Ryynänen esittää, että kaupunki selvittää Musan leikkipaikan kunnon (leikkivälineet ja valaistus) ja valmistelee toiminnallisen harjoittelun pisteiden sijoittamista leikkipaikan ympäristöön. Aloitteen mukaan toiminnallisen harjoittelun pisteet voi toteuttaa joko isona kokonaisuutena (esim. Lappset Oy -Fitness-puisto) tai pieninä laitteina ympäri leikkipaikkaa.

Infrajohtaminen on keväällä 2022 käynnistänyt Musan kentän pysäköintijärjestelyjä koskevan yleissuunnitelman laatimisen yhdessä Musan Salaman, liikunta- ja nuorisoyksikön sekä liikuntapaikat-toimintayksikön kanssa. Pysäköintijärjestelyjen toteutusta esitetään toteutettavaksi vuodelle 2023.  Suunnittelun aikana on todettu tarve laatia alueelle myös laajempaa kokonaisuutta koskeva yleissuunnitelma, jossa otetaan kantaa kentän ympäristön kehittämiseen, mukaan lukien leikkialue, kuntoiluvälineet, aidat, portit ja turvallinen liikkuminen alueen sisällä.  

Joonas Ryynäsen valtuustoaloitetta käsiteltiin Musan kentän suunnitteluryhmässä alkukesästä 2022. Esitettyä toiminnallisen harjoittelun kehittämistä pidettiin hyvänä. Sen tulee palvella eri ikäisiä käyttäjiä ja laitteiden tulee olla yleisesti kaikkien käytettävissä. Toiminnallisen harjoittelun järjestäminen otetaan huomioon alueen laajemman yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä, edelleen sidosryhmät osallistaen.

Leikkivälineiden kunto on kartoitettu. Rekkitanko, kiipeilyteline ja tasapainopuomit (2 kpl) ovat hyväkuntoiset ja ne voidaan ottaa jatkokäyttöön. Muut välineet tulee poistaa käytöstä. Valaistuksen suunnittelu tulee sisältymään seuraaviin suunnitteluvaiheisiin.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta antaa kaupunginhallitukselle Joonas Ryynäsen valtuustoaloitteeseen yllä esitetyn vastauksen.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Varavaltuutettu Joonas Ryynänen jätti valtuuston kokouksessa 11.4.2022 § 61 Musan kentän toiminnallisuuden kehittämistä koskevan valtuustoaloitteen. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista.

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 25.4.2022 § 296 aloitteesta sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot 31.8.2022 mennessä.

Sivistyslautakunnan lausunto:

Teknisen toimialan infrayksikön infrajohtaminen käynnisti keväällä 2022 Musan kenttäaluetta koskevan yleissuunnitelman laatimisen Musan kentän pysäköintijärjestelyjen selkeyttämistä koskevan selvittämisen käynnistyttyä. Yleissuunnitelman laatimisessa ovat mukana sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikkö, teknisen toimialan liikuntapaikat-toimintayksikkö sekä kenttäaluetta käyttävä Musan Salama ry. Jo pysäköintijärjestelyjen selvitysvaiheessa kävi ilmi, että alueesta on syytä laatia pysäköintijärjestelyjä laajempaa kokonaisuutta koskeva yleissuunnitelma kenttäalueen jatkokehittämisen mahdollistamiseksi. Yleissuunnitelmassa otetaan kantaa alueen pysäköintijärjestelyjen lisäksi kenttäalueen ja sen ympäristön kehittämiseen, koko kenttäalueen käyttö, leikkialueet, kuntoiluvälineet, aidat ja portit sekä turvallinen liikkuminen alueen sisällä huomioiden.  

Joonas Ryynäsen valtuustoaloite on ollut kesäkuussa esillä Musan kenttäalueen yleissuunnitelman suunnitteluryhmässä. Aloitteessa esitetty toiminnallisen harjoittelun kehittäminen tullaan huomiomaan yleissuunnitelmassa, kenttäalueen käyttäjätahoa osallistaen.

Sivistyslautakunta yhtyy aloitteeseen ja toteaa, että aloitteessa esitetty Musan kentän toiminnallisuuden kehittäminen lisää alueen käytettävyyttä sekä kenttää käyttävän seuran harrastajien lisäksi myös alueen asukkaiden liikkumismahdollisuuksia. Kenttäalueesta laadittava yleissuunnitelma antaa erinomaisen pohjan alueen kehittämiseen.

Ehdotus

Esittelijä

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Joonas Ryynänen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.4.2022 § 61 valtuustoaloitteen koskien Musan kentän toiminnallisuuden kehittämistä. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.4.2022 § 296 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan lausunto 23.8.2022 § 137 ja sivistyslautakunnan lausunto 30.8.2022 § 230 ) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Varavaltuutettu Joonas Ryynänen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.4.2022 § 61 valtuustoaloitteen koskien Musan kentän toiminnallisuuden kehittämistä. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.4.2022 § 296 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 12.9.2022 § 532.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan lausunto 23.8.2022 § 137 ja sivistyslautakunnan lausunto 30.8.2022 § 230 ) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.