Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Palveluliikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijöiden asusteisiin suojajalkineet kaupungilta, valtuustoaloite, Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Milka Tommila (lisäpykälä)

PRIDno-2022-5130

Perustelut

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Milka Tommila jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: 

"Palveluliikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijöiden asusteisiin suojajalkineet kaupungilta

Ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijöille ei nykyisen työehtosopimuksen mukaan kuulu suojajalkineita työasusteeseen työpaikalla. Työntekijät siis vastaavat nyt itse työjalkineistaan. Tämä on jo työturvallisuuden kannalta riskialtista, työhyvinvoinnista puhumattakaan. Palveluliikelaitoksen työntekijät ovat suurimman osan työajastaan jalkojensa varassa ja jalkineilla on ergonomian ja työterveyden kannalta suuri merkitys. Kunnollisilla jalkineilla edistetään ergonomiaa, lisätään työhyvinvointia ja ehkäistään sairastumisia ja edelleen sairaslomien tarvetta. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Porin kaupunki jatkossa sisällyttää suojajalkineet työasusteisiin ja huomioi tarpeen liikelaitoksen talousarviossa

Porissa 19.9.2022

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä

Milka Tommila

Raisa Ranta

Mika Aho

Antero Kivelä

Jaakko Jäntti

Markku Tanttinen

Jani-Petteri Pajukoski

Emma Hesso"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.