Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Porin vammais- ja vanhusneuvostoille myönnetään myös suora aloitteenteko-​oikeus kaupunginvaltuustossa, valtuustoaloite, useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Juha Kantola

PRIDno-2022-648

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Juha Kantola jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustoaloitteen, jossa nuorisovaltuustolle annettiin suora aloiteoikeus.

Esitämme,​ että Porin vammais- ja vanhusneuvostoille myönnetään myös suora aloitteenteko-​oikeus kaupunginvaltuustossa ja se vahvistetaan hallintosäännössä.

Juha Kantola

Kaarina Ranne"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Juha Kantola jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1.2022 § 24 seuraavan valtuustoaloitteen: "Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustoaloitteen, jossa nuorisovaltuustolle annettiin suora aloiteoikeus. Esitämme, ​ että Porin vammais- ja vanhusneuvostoille myönnetään myös suora aloitteenteko-​oikeus kaupunginvaltuustossa ja se vahvistetaan hallintosäännössä.”

Kaupunginhallitus on 7.2.2022 § 70 päättänyt, että asia käsitellään organisaatiotoimikunnan valmistelusta muiden hallintosääntömuutosten yhteydessä. Organisaatiotoimikunta on käsitellyt valtuustoaloitetta kokouksissaan 4.5.2022 ja 18.5.2022.

Konsernipalvelut on laatinut käsittelystä liitteenä olevan lausunnon.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Juha Kantola jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1.2022 § 24 seuraavan valtuustoaloitteen: "Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustoaloitteen, jossa nuorisovaltuustolle annettiin suora aloiteoikeus. Esitämme, ​ että Porin vammais- ja vanhusneuvostoille myönnetään myös suora aloitteenteko-​oikeus kaupunginvaltuustossa ja se vahvistetaan hallintosäännössä.”

Kaupunginhallitus on 7.2.2022 § 70 päättänyt, että asia käsitellään organisaatiotoimikunnan valmistelusta muiden hallintosääntömuutosten yhteydessä. Organisaatiotoimikunta on käsitellyt valtuustoaloitetta kokouksissaan 4.5.2022 ja 18.5.2022.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 13.6.2022 § 420 ja 12.9.2022 § 527.

Konsernipalvelut on laatinut käsittelystä liitteenä olevan lausunnon.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.