Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Neea Kähkönen ja Anttivesa Knuuttila (varalla Christa Lahto).

Pöytäkirja tarkastetaan 22.9.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Neea Kähkönen ja Christa Lahto (varalla Arja Laulainen).

Pöytäkirja tarkastetaan 22.9.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.