Kaupunginvaltuusto, kokous 28.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ahlaisten urheilukentän pururadan kunnostus sekä kuntoportaiden rakentaminen urheilukentälle, valtuustoaloite, Heidi Sakari (lisäpykälä)

PRIDno-2022-1128

Perustelut

Valtuutettu Heidi Sakari jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite 

Ahlaisten urheilukentän pururadan kunnostus sekä kuntoportaiden rakentaminen urheilukentälle. 

Ahlaisten urheilukenttä on tärkeä liikuntapaikka Ahlaslaisille. Urheilukenttää käyttävät ahkerasti Ahlaisten urheilijat, nuorisoseura, VPK sekä koululaiset ja muut kylän sekä lähialueiden asukkaat. Frisbeeradan seurauksena käyttäjät ovat lisääntyneet paljon. Ahlaisten pururata on vuosien saatossa rehevöitynyt sekä kuntopolun purut kadonneet. Pururadan kunnostus lisäisi käyttöä  ja palvelisi käyttötarkoitustaan paremmin.  

Urheilukentällä on myös Ahlaisten kylälle kulttuurillisesti merkittävä vaikutus, joka lisää joka kesäisen urheilutapahtuman muodossa, myös alueen elinvoimaa ja kiinnostavuutta.  Tästä syystä kuntoportaiden rakentaminen Ahlaisten urheilukentän läheisyyteen tukisi myös lähiliikuntapaikan käyttöä monipuolisesti ja lisäisi käyttöastetta entisestään. Portailla on myös terveyttä edistävää vaikutusta ja palvelisi reuna-alueen asukkaiden liikuntamahdollisuuksia paremmin. Kuntoporrastreenaaminen on sopiva liikkumisen muoto kaiken tasoisille liikkujille, eikä vaadi liikkujalta erityistä taitoa. 

Heidi Sakari  

Porin kaupunginvaltuutettu  

Perussuomalaiset" 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.