Kaupunginvaltuusto, kokous 28.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kuntoportaat Ruosniemen hiihtokeskuksen läheisyyteen, valtuustoaloite, Jani-Petteri Pajukoski ja Sonja Myllykoski (lisäpykälä)

PRIDno-2022-1127

Perustelut

Valtuutetut Jani-Petteri Pajukoski ja Sonja Myllykoski jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kuntoportaat Ruosniemen hiihtokeskuksen läheisyyteen

Ruosniemen hiihtokeskus ja kalliot on suosittu ulkoilualue. Kuntoportaiden rakentaminen Ruosniemen hiihtokeskuksen läheisyyteen tukee monipuolista ulkoliikuntaa alueella, joka ei ole pelkästään ruosniemeläisten käytettävissä, vaan se on kaikkien kuntalaisten käytettävissä.

Kuntoportaat olisi alue huomioon ottaen helposti ja suhteellisen edullisesti rakennettavissa.

Edellä olevan ja Kaupunginvaltuuston suomin oikeuksin esitämme, että KH ryhtyy selvittämään mahdollisuutta rakentaa kuntoportaat Ruosniemen hiihtokeskuksen läheisyyteen.

 

Porissa 28.2.2022

Jani-Petteri Pajukoski , VAS           Sonja Myllykoski , SDP

Kaupunginvaltuutettu                      Kaupunginvaltuutettu"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.