Kaupunginvaltuusto, kokous 28.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Porin ruotsinkielisen nimen, Björneborg, käyttäminen markkinoinnissa, valtuustoaloite, Hanna Raitakari (lisäpykälä)

PRIDno-2022-1125

Perustelut

Valtuutettu Hanna Raitakari jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Valtuustoaloite Porin kaupunginvaltuuston kokoukseen 28.2.2022

’Porilla on pitkät juuret ruotsin kielen asemasta kaupungissamme.  Björneborg on edelleen kaupungin virallinen rinnakkaisnimi, jonka käyttö on rajoittamattomasti sallittua kaikissa niin julkisissa kuin yksityisissäkin yhteyksissä. Erityisesti teollisuuden piirissä, niin Rosenlewillä kuin puuvillatehtaallakin, käytettiin konttorikielenä aina 1960-luvulle asti ruotsin kieltä. Jopa nykyisen kaupungintalon alakerrassa toimitettiin Björneborgs Tidning -nimistä lehteä. Lisäksi meillä Porissa on edelleen Björneborgs Svenska Samskola, joka on erittäin arvostettu opinahjo kaupungissamme. Ei varmaankaan Sundsvallia Ruotsin puolella ole myöskään ihan sattumalta valittu Porin ystävyyskaupungiksi. Aiemmin virkeänä toiminut ystävyyskaupunkitoiminta on vaan valitettavasti pikkuhiljaa hiipunut. Ruotsin kielen juuria Porissa pitää hengissä Svenska Kulturfonden i Björneborg, joka lisäksi on suunnittelemassa Poriin pohjoismaista kulttuurikeskusta.

Valtuustoaloitteena esitän, että Porin kaupungin markkinoinnissa huomioidaan myös Porin ruotsinkielinen nimi, Björneborg ja esimerkiksi karhulogo -valikoimaan lisätään logoja, joissa lukee ’Pori Björneborg’.

Porissa 27.2.2022

Hanna Raitakari

kaupunginvaltuutettu ”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.