Kaupunginvaltuusto, kokous 28.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jarno Joensuu ja Juha Joutsenlahti (varalla Marketta Juntunen).

Pöytäkirja tarkastetaan 3.3.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarno Joensuu ja Juha Joutsenlahti (varalla Marketta Juntunen).

Pöytäkirja tarkastetaan 3.3.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.