Keskusvaalilautakunta, kokous 1.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Jenni Åmanille ja Toni Salmelle.