Keskusvaalilautakunta, kokous 1.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Määräajan jälkeen saapuneet ennakkoäänestyksen lähetekuoret

PRIDno-2022-221

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 63 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina 21.1.2022 ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:

1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;
2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;
3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka
4) kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus.

Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen.

Vaalilain 54 §:n mukaan kotiäänestyksen vaalitoimitsijan on huolehdittava, että hänen lisäkseen kotiäänestyksessä on läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka tässä tehtävässään ei toimi vaaliviranomaisen ominaisuudessa. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia tässä tehtävässä.

Keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittaneet ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavaa tarkastamista.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta päättää jättää huomioon ottamatta seuraavat ennakkoäänestykset:

__________________________________________.

Pöytäkirjaan
- liitetään huomioon ottamatta jätetyt vaalikuoret lähetekirjeineen ja -kuorineen
- merkitään ennakkoon äänestäneiden lukumäärä vaalikuorten mukaan laskettuna
- lisäksi pöytäkirjaan liitetään lomake vaalikuorten lukumääristä äänestysalueittain.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti jättää huomioon ottamatta seuraavat ennakkoäänestykset:

 • ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin (vaalilaki 63.2 § 1 kohta)
  • ei ole otettu äänioikeusrekisteriin äänioikeutetuksi (1 kpl, liitteet 1)
  • äänestäjä on otettu äänioikeusrekisteriin muuhun kuin Satakunnan hyvinvointialueeseen kuuluvaan kuntaan (2 kpl, liitteet 2-3)
 • lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt (17 kpl, liitteet 4-20) (vaalilaki 63.2 § 3 kohta)
 • kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus (2 kpl, liitteet 21-22) (vaalilaki 63.2 § 4 kohta)
   

Ennakkooon äänestäneiden lukumäärä vaalikuorten mukaan laskettuna on 19877.

Pöytäkirjaan
- liitetään huomioon ottamatta jätetyt vaalikuoret lähetekirjeineen ja -kuorineen
- lisäksi pöytäkirjaan liitetään lomake vaalikuorten lukumääristä äänestysalueittain.

Valmistelija

 • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 63.1 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Vuoden 2022 aluevaalien osalta määräaika lähetekirjeiden saapumiselle oli perjantai 21.1.2022 kello 19.

Vaalilain mukaan edellä mainitun määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta. Vaalilain 63.2 §:n mukaan äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen.

Porin kaupungin keskusvaalilautakunnalle on saapunut määräajan jälkeen postin välityksellä kaksi ennakkoäänestyksen lähetekuorta. Lähetekuoret jätetään vaalilain mukaisesti huomioon ottamatta ja ne liitetään tämän kokouksen pöytäkirjaan.

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta päättää jättää vaalilain 63 §:n perusteella huomioon ottamatta kaksi määräajan jälkeen saapunutta ennakkoäänestyksen lähetekuorta. Lähetekuoret liitetään tämän kokouksen pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 1-2, arkistoidaan alkuperäisinä asiakirjoina).

Päätös

Keskusvaalilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.