Perusturvalautakunta, kokous 24.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Viliina Välimäki ja Tiina Tervo (varalla Jyri Astokari ja Helena Heljakka).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 30.3.2022.

Päätös

Päätetään valita pyötäkirjan tarkastajiksi Tiina Tervo ja Helena Heljakka.

Kokouskäsittely

Sinikka Alenius, Mirva Heino ja Juha Joutsenlahti poistuivat klo 16.27 ennen tämän pykälän käsittelyä. 

Minna Keskinen saapui kokoukseen ennen tämän pykälän käsittelyä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.