Perusturvalautakunta, kokous 24.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Täyttölupapyyntö, sosiaaliohjaajan virka, 48337086, psykososiaaliset palvelut

PRIDno-2022-1420

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Psykososiaalisten laitospalveluiden sosiaaliohjaaja siirtyy vanhuuseläkkeelle 1.4.2022 alkaen. Tällöin vapautuu sosiaaliohjaajan virka nro 48337086.

Psykososiaaliset laitospalvelut sisältää katkaisuhoidon, päihdekuntoutuksen, kotiin annettavan kotikatko Klaari-toiminnan, kurssimuotoisen päihdekuntoutuksen ja ryhmätoiminnot. Työ on moniammatillista tiimityötä, johon kuuluu lähihoitajia, ohjaajia, sairaanhoitajia, päihde-ja perhetyöntekijä, sosiaalityöntekijä sekä esimies. Toiminta perustuu yhteisöhoidolliseen, verkostolliseen, voimavarakeskeiseen ja lapsilähtöiseen työotteeseen.

Vakanssi ehdottomasti tarvitaan, päihdehuollon laitospalveluissa asiakasmäärät eivät ole kasvaneet, mutta ne ovat sen sijaan vaikeutuneet merkittävästi, erityisesti huumeasiakkuudet ja rahapeliongelmista johtuvat asiakkuudet ovat lisääntyneet voimakkaasti.

Viranhaltija toimii tiimin jäsenenä, mutta tekee tarpeen mukaan yksilöllisesti päätöksiä ja ratkaisuja, joita on yhdessä työryhmässä sovittu. Päätökset liittyvät asiakkaan päihdekuntoutukseen liittyviin asioihin sekä päihdekuntoutusyhteisön toimintaan. Sosiaaliohjaaja suunnittelee asiakkaiden kuntoutumista tukevaa toimintaa yhteisöllisyyden ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. Tehtävänä on asiakaslähtöisen hoidon, kuntoutuksen ja jatkohoidon tarpeen määrittäminen, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi, palveluohjaus, yksilökeskustelut ja muutokseen motivointi. Osaltaan asiakkaan kokonaisvaltaisen päihdekuntoutumisprosessin toteutumisesta vastaaminen.

Palkkauksen hinnoittelukohta on 02SOS050, tehtäväkohtainen palkka on 2374,85 €. Työaika on 38,25 t/vko. Määrärahavaraus sisältyy talousarvioon. Kelpoisuusehtona on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai alan aikaisempi opistoasteinen tutkinto, (laillistettu sosionomi).

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaaliohjaajan viran 48337086 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, psykososiaalisten palveluiden päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.