Perusturvalautakunta, kokous 24.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 48390005, työikäisten palvelut

PRIDno-2022-1419

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän virkaan nro 48390005 tarvitaan täyttölupa, koska sosiaalityöntekijän palvelussuhde on päättynyt 28.2.2022. Pyydämme täyttölupaa toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Aikuissosiaalityöhön painottuvan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit, suunnitelmallinen sosiaalityö, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen sekä moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Sosiaalityöntekijän osalta kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Työaika 37,75 t/vko ja tehtäväkohtainen palkka on 3335.54 €/kk hinnoittelussa 02SOS04A

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän viran 48390005 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, aikuissosiaalityön päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.