Perusturvalautakunta, kokous 24.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Täyttölupapyyntö, terveyskeskushammaslääkärin virka, 71286011, suun terveydenhuolto

PRIDno-2022-1418

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Suun terveydenhuollon kustannuspaikalla (kp. 14120651) vapautui 1.3.2022 terveyskeskushammaslääkärin virka 71286011 irtisanoutumisen johdosta. Anotaan terveyskeskushammaslääkärin viralle 71286011 täyttölupaa julkisella haulla.

Viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä. Virassa toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48§ ja 48a§ mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan täyttymistä.

Työaikamuoto 38,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta L2TH5200 ja tehtäväkohtainen palkka 4090,94 € . Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä virkamääräyksellä. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus ja covid-19-rokotustodistus terveydentilastaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää terveyskeskushammaslääkärin viran 71286011 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, johtava ylihammaslääkäri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.