Perusturvalautakunta, kokous 24.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Täyttölupapyyntö, terveyskeskuslääkärin virka, 53041017, terveys- ja sairaalapalvelut

PRIDno-2022-1424

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Terveys- ja sairaalapalveluiden terveyspalveluiden lääkäreiden kustannuspaikalla vapautuu 1.7.2022 irtisanoutumisen johdosta terveyskeskuslääkäri virka nro 53041017, johon anotaan täyttölupaa ulkoisella haulla.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri sekä Valviran ammatinharjoittamislupa. Terveyskeskuslääkäri toimii perusturvan sote-keskusten avosairaanhoidon ja terveydenhuollon tehtävissä. Viran kustannuspaikka on 1412503, terveyspalveluiden lääkärit. Palkkaus ja työaika paikallisen lääkärisopimuksen mukainen: 5743,76 €/kk laillistettu lääkäri, 6102,52 €/kk lääkäri, jolla on yleislääketieteen erityiskoulutus ja joka on toiminut vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä. Hinnoittelu L1TK6100, L1TK5200.

Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntatautilain (1227/2016) 48 § ja 48a§ mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä. Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä virkasopimuksella. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää terveyskeskuslääkärin viran 53041017 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, ylilääkäri (Pohjoinen Sote-keskus)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.