Perusturvalautakunta, kokous 24.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Iäkkäiden palveluiden päällikkö, kotihoito
Henkilöstöpäätös:
§ 18 Oman auton käyttöoikeus, Noormarkun kotihoito, 14.02.2022
§ 19 Oman auton käyttöoikeus, Merikarvian kotihoito, 14.02.2022

Iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja
§ 8 Virkavaali, toimistonhoitajan valinta, iäkkäiden palvelut, 14.02.2022
§ 9 Palveluohjaajan valinta, iäkkäiden palvelut, 18.02.2022

Perusturvajohtaja
Hankintapäätös:
§ 14 Esteettömyyden arviointi -koulutuspaketti Noormarkun kotiinkuntoutuksen yksikölle, 17.02.2022
§ 15 Hankintapäätös, 22.02.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 13 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistus, 14.02.2022

Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
§ 11 Viran vastaanottaminen, Psykologi, sosiaali- ja perhepalvelut, 14.02.2022
§ 15 Virkavaali., lastenvalvojan virka, perheoikeudelliset palvelut, sosiaali- ja perhepalvelut, 17.02.2022
§ 17 Virkavaali, kriisityöntekijän valinta, Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystys, 04.03.2022
§ 18 2 sosiaalityöntekijän viran täyttö, itäinen ja pohjoinen alue, työikäisten palvelut/aikuissosiaalityö, sosiaali- ja perhepalvelut, 09.03.2022
§ 19 Etuuskäsittelijän viran täyttö, työikäisten palvelut/aikuissosiaalityö, sosiaali- ja perhepalvelut, 09.03.2022

Terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja
Hankintapäätös:
§ 19 Hankintapäätös, silmänpohjakamera Canon CR2-Plus AF, 06.03.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 14 Virkavalinta, osastonhoitajan virka, 67220009, Akuutti kotikeskus, 22.02.2022
§ 15 Irtisanoutuminen hammaslääkärin virasta, 28.02.2022
§ 17 Irtisanoutuminen terveyskeskuslääkärin virasta, 01.03.2022
§ 18 Irtisanoutuminen erikoishammaslääkärin virasta, 04.03.2022

Vammaispalveluiden päällikkö
§ 1 Irtisanoutuminen sosiaaliohjaajan virka, 10.02.2022
§ 2 Virkavaali, sosiaalityöntekijän valinta, vammaispalvelutoimisto, 18.02.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.