Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 1.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Irtisanoutuminen Porin Vesi, liikelaitoksen laitospäällikön toimesta

PRIDno-2022-519

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen johtaja Ismo Lindfors on ollut työvapaalla aiemmasta laitospäällikön toimestaan johtajan viranhoidon alkamisesta 1.9.2021 lähtien. Lindforsin irtisanoutumisilmoitus laitospäällikön toimesta on nähtävillä kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Aaltonen, vuokrahallintopäällikkö, harri.aaltonen@pori.fi

Johtokunta myöntää Ismo Lindforsille eron Porin Vesi, liikelaitoksen laitospäällikön toimesta 2.3.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sarastia, HR-yksikkö