Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 1.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Johtokunnan kevätkauden 2022 kokousaikataulun muutos

PRIDno-2021-4952

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Johtokunta päättää kokousaikataulustaan kevätkaudella 2022.

Ehdotus

Esittelijä

Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta päättää pitää kokouksensa kevätkaudella 2022 seuraavasti:

keskiviikko 26.1.2022 klo 16.30 Ulasoorintie 7

keskiviikko 2.3.2022 klo 16.30 Ulasoorintie 7

keskiviikko 30.3.2022 Paluksentie 234, talousveden tuotantoon ja Harjakankaan tekopohjavesilaitokseen tutustuminen klo 16.30, kokous klo 18.00

keskiviikko 27.4.2022 klo 16.30 Ulasoorintie 7

keskiviikko 25.5.2022 klo 16.30 Ulasoorintie 7

keskiviikko 22.6.2022 klo 16.30 Ulasoorintie 7

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Johtokunta päätti 15.12.2021 § 78 kevään 2022 kokousaikataulustaan seuraavasti:

"Johtokunta päättää pitää kokouksensa kevätkaudella 2022 seuraavasti:

keskiviikko 26.1.2022 klo 16.30 Ulasoorintie 7

keskiviikko 2.3.2022 klo 16.30 Ulasoorintie 7

keskiviikko 30.3.2022 Paluksentie 234, talousveden tuotantoon ja Harjakankaan tekopohjavesilaitokseen tutustuminen klo 16.30, kokous klo 18.00

keskiviikko 27.4.2022 klo 16.30 Ulasoorintie 7

keskiviikko 25.5.2022 klo 16.30 Ulasoorintie 7

keskiviikko 22.6.2022 klo 16.30 Ulasoorintie 7"

Kokousaikataulua pitäisi muuttaa kahden kokouksen osalta samanaikaisten muiden kokousten vuoksi.

Tämä puheenjohtajan koollekutsumana pidettävä kokous 1.3.2022 korvaa 2.3.2022 pidettäväksi aiotun kokouksen, joka on syytä perua. Keskiviikkona 30.3.2022 pidettäksi päätetty kokous on tarpeen siirtää pidettäväksi tiistaina 29.3.2022, jolloin talousveden tuotantoon ja Harjakankaan tekopohjavesilaitokseen tutustuminen alkaa klo 16.30 ja kokous klo 18.00. Mikäli koronapandemialta suojautumisohjeisto edellyttää, siirretään tutustuminen myöhempään ajankohtaan ja varsinainen kokous pidetään sähköisenä klo 16.30.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

2.3.2022 klo 16.30 pidettäväksi päätetty Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokous perutaan, koska se pidetään 1.3.2022. Keskiviikkona 30.3.2022 pidettäväksi päätetty kokous siirretään tiistaille 29.3.2022 siten, että talousveden tuotantoon ja Harjakankaan tekopohjavesilaitokseen tutustuminen alkaa klo 16.30 ja kokous klo 18.00. Mikäli koronapandemiasta johtuva turvallisuusohjeistus edellyttää, siirretään tutustuminen myöhempään ajankohtaan ja varsinainen kokous pidetään sähköisenä klo 16.30.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.