Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 1.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 7 Lukkarinsannan alavesisäiliöiden korjauksen suunnittelu, 18.01.2022
§ 8 Buildie –dokumentointipalvelu, sopimuksen jatko, 20.01.2022
§ 10 Vuotovesitutkimus Söörmarkun alueelle, 24.01.2022
§ 13 Jälki-ilmastuksen kompressorin hankinta Luotsinmäen keskuspuhdistamolle, 08.02.2022
§ 14 Luotsinmäen keskuspuhdistamon lietteenkuivaamon lietepumpun hankinta, 09.02.2022
§ 17 Tiilinummi vesijohto pitkäsujutus 2022, urakoitsijan valinta, 17.02.2022
§ 18 Kiviaineshankinta vuosille 2022-2023, 18.02.2022
§ 19 Järventaustan pohjoisen valtaojan A ja B ruoppaus, urakoitsijan valinta, 18.02.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Käyttöinsinöörin osittainen hoitovapaa 1.6.2022 alkaen, 20.01.2022
§ 11 Työvapaan myöntäminen rakennuttajainsinöörille, 28.01.2022
§ 16 Henkilökohtainen lisä 17.02.2022
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 12 Hyvitys vesi- ja jätevesilaskusta, 04.02.2022
§ 15 Hyvityskäytäntö asiakkaiden vuototilanteissa, 14.02.2022
§ 20 Hyvitys vesi- ja jätevesilaskusta, 18.02.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.