Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Porin Vesi, laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät vuodelle 2024

PRIDno-2023-3900

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Toimielinten ja liikelaitosten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät. Laskujen hyväksyjistä tulee toimittaa päätökset kaupungin tarkastustoimelle ja Sarastia Oy:lle.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät vuodelle 2024 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarkastustoimi, Sarastia Oy sekä hyväksyjiksi ja varahyväksyjiksi nimettävät
 
 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.