Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Omistajanvaihdosilmoitus Envor Pori Oy:n koko koko osakekannasta liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.